You are here: Home / Novinky

Novinky

„Európsky fond regionálneho rozvoja“
Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou

 

Spoločnosť Stolárstvo Sovík, s.r.o. realizuje projekt spolufinancovaný Európskou úniou na základe podpísanej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý spočíva v obstaraní inovatívnych technológií a ich zavedenie do ostrej výrobnej prevádzky v spoločnosti v rámci výrobného procesu nábytku a interiérového vybavenia v našej spoločnosti.

 

Názov projektu Zavádzanie inovatívneho počítačového riadenia drevovýroby v Trenčianskom kraji
Hlavný cieľ projektu Odstránenie technologickej medzery v spoločnosti prostredníctvom inovácie 3 výrobných procesov a tým komplexnejšie uspokojenie potrieb zákazníkov
Operačný program Výskum a Inovácie – www.opvai.sk
Webové sídlo SO www.siea.sk
Webové sídlo CKO www.partnerskadohoda.gov.sk